Att vi skapar kommunikation i text, form och bild visste ni nog redan.
Men att vi även gör ljudproduktion kanske ni inte visste?
Klicka här för att lyssna på vad vi skapat för ljudbackdrop till Harry Kane m .fl.

Related Posts