Project Overview

Åhnberg & Partners

Kommunikation

Sedan början av 2015 arbetar jag kontinuerligt med pr och kommunikation för ekonomibyrån Åhnberg & Partners.
Läs mer om byrån på ahnbergpartners.se.