Project Overview

DIK

Text / Kommunikation

Under hösten 2016 anlitades jag för att skriva fjorton nyhetsbrev riktade till fackförbundets medlemmar.