Project Overview

Isabellestipendiet

Projektledning

Sedan 2013 är jag projektledare för Sveriges första och enda hantverkarstipendium för kvinnor, Isabellestipendiet. Stipendiet är grundat av inredaren och programledaren Isabelle McAllister. Uppdragsgivare är Rättviseförmedlingen.

Läs mer om stipendiet på isabellestipendiet.se.