Project Overview

Jupither Josephsson Theatre Company

Kommunikation

2015 startades Jupither Josephsson som är ett fristående scenkonstkompani som med förebilder i kontinentens produktionsformer ökar utbytet och samproduktionen mellan teatrar i Europa och olika städer i Sverige.
Mitt uppdrag är löpande och innebär ansvar för pr och kommunikation.

Läs mer om kompaniet på jupitherjosephsson.se.