Project Overview

Moderna Museets Vänners tidning

Projektledning / Text

Moderna Museets Vänners medlemstidning utkommer tre gånger per år med intressanta artiklar om kommande och pågående utställningar, inbjudningar till museets vernissager och Moderna Museets Vänners program. För denna tidskrift har jag varit redaktör sedan sommaren 2016.