Project Overview

Nordiska museet

Kommunikation / Projektledning / Text

Sedan sommaren 2016 leder jag löpande projekt för Nordiska museets kommunikationsavdelning. Bland annat museets programkataloger, foldrar och tidskrifter.