Project Overview

Rättviseförmedlingen

Projektledning

Den 5 mars 2015 fyllde Rättviseförmedlingen fem år och firade med en stor två-dagars festival på Moderna Museet. Jag var projektledare för festivalen som hette Rättvisefestival. Uppdragsgivare: Rättviseförmedlingen.