Project Overview

Riksteatern

Kommunikation / Text / Projektledning

Riksteatern är en av mina största uppdragsgivare, för vilken jag har gjort både kortare och längre projekt under många år. Uppgifterna rör textproduktion, kommunikation och projektledning.