Pipi cucú fungerar sedan hösten 2016 som Lika Olikas pr- och kommunikationsbyrå, både strategiskt och i den löpande verksamheten. Pipi cucú ansvarar för presshantering, närvaro i sociala medier, nyhetsbrev, innehåll på hemsida och allt offentligt material kring Lika Olikas verksamhet.
Lika Olika är ett utbildningsföretag som arbetar med företag, skolor, kommuner och föreningar för ökad tolerans och hälsa.