Stockholm Graphics

Sedan hösten 2017 anlitas Pipí cucú för copy och projektledning av Stockholm Graphics. Det största projektet har varit invigningskampanjerna av nyöppningen av Nationalmuseum och och de stora tillfälliga utställningarna på museet.

ClientStockholm GraphicsServicesProjektledning, CopyYear2017 –