Riksteatern

Pressansvarig och marknadsförare 2012-2022

Under tio år har Pipí cucú varit Riksteatern behjälplig med kommunikationsexpertis. Funktionerna har varierat beroende på behov, där pr-arbete och marknadsföring har varit störst. Som marknadsförare på Riksteatern ansvarar man för all kommersiell textproduktion, alla bilder, trailers och sidoaktivteter som rör teaterns många produktioner.