Kunder

Uppdrag i urval

PR & Kommunikation

Scensverige

Pr- och kommunikationsansvarig 2017-2020 Pipí cucú ansvarade för såväl det strategiska som praktiska kommunikationsarbetet i den löpandeverksamheten, samt vid de många projekt organisationen arrangerar, såsomScenkonstbiennalen

Läs mer »

Lumor

Pr- och kommunikationskonsult 2022- Scenkonstkompaniet Lumor anlitar Pipí cucú löpande för pr och kommunikation.

Läs mer »

Lika Olika

PR- och kommunikationsansvarig 2015- Pipí cucú ansvarar för all pr och kommunikation gällande Lika Olika. Lika Olika är ett socialt utbildningsföretag som arbetar med human

Läs mer »

Riksteatern

Pressansvarig och marknadsförare 2012-2022 Under tio år har Pipí cucú varit Riksteatern behjälplig med kommunikationsexpertis. Funktionerna har varierat beroende på behov, där pr-arbete och marknadsföring

Läs mer »

Text och redigering

Folkoperan

Pr-konsult och redaktör för föreställningsprogram 2018-2021 Av Folkoperan har Pipí cucú anlitats som pr-konsult och programredaktör för produktionerna Förklädd Gud, Turandot, Satyagraha och Don Carlos. 

Läs mer »

Kungliga Operan

Copywriter 2020 Pipí cucú anlitades för att skriva texter till 15 av produktionerna, samt inledande texter i säsongsprogrammet 20/21.

Läs mer »

Nationalmuseum / Stockholm Graphics

Copywriter och produktionsledare för kampanjerna kring Nationalmuseums återöppnande 2017-2018 I ett tight team arbetade vi fram alla kampanjer inför och under Nationalmuseums återöppnande efter många

Läs mer »

Moderna Museet

Redaktör för Moderna Museets medlemstidning Bulletinen 2017-2019 Tre gånger per år kom Moderna Museets vänners matiga medlemstidning ut, och Johanna Seth var redaktör under tre

Läs mer »

The Body Shop

Redaktör och skribent för The Bodyshops medlemstidning Everybody 2012-2014 Fyra gånger per år kommer The Body Shops medlemsmagasin Everybody ut, fyllt med inspiration, kunskap om

Läs mer »