Lika Olika

PR- och kommunikationsansvarig 2015-

Pipí cucú ansvarar för all pr och kommunikation gällande Lika Olika. Lika Olika är ett socialt utbildningsföretag som arbetar med human hållbarhet genom föreläsningar, workshops och utbildningsprocesser i beteendevetenskap. Kärnan är att stärka individer, grupper och organisationer att nå sin fulla potential och tillsammans fokusera på gemensamma mål, där olikheter är en styrka. Lika Olika finns i Sverige och i Finland och hade oktober 2022 utbildat över 100 000 personer i Lika Olika-metoden.