Moderna Museet

Redaktör för Moderna Museets medlemstidning Bulletinen 2017-2019

Tre gånger per år kom Moderna Museets vänners matiga medlemstidning ut, och Johanna Seth var redaktör under tre år. Intervjuer med konstnärer, intendenter och experter blandades med aktuell information om kommande utställningar på Moderna Museet i Stockholm och Malmö. Formgivningen gjordes av byrån Banker Wessel.