Folkoperan

Pipí Cucú anlitas återkommande som kommunikations- och pr-konsulter samt projektledare vid produktioner på Folkoperan sedan våren 2017. Arbetet innebär strategisk planering och praktiskt utförande av presshantering, närvaro i sociala medier, nyhetsbrev och innehåll på hemsida.

ClientFolkoperanServicesPR, KommunikationYear2017 –