Scensverige

Pipi cucú fungerar sedan våren 2017 som Scensveriges pr- och kommunikationsbyrå, både strategiskt och i den löpande verksamheten. Johanna ansvarar för presshantering, närvaro i sociala medier och nyhetsbrev. Arbetet innebär också strategiskt planering och praktiskt utförande av kommunikation av Scenkonstbiennalen. Scensverige är är en medlemsorganisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte. Scensverige arrangerar också Scenkonstbiennalen.

ClientScensverigeServicesProjektledning, Kommunikation, PR, Design, ProduktionLink2017 –