Scensverige

Pr- och kommunikationsansvarig 2017-2020

Pipí cucú ansvarade för såväl det strategiska som praktiska kommunikationsarbetet i den löpande
verksamheten, samt vid de många projekt organisationen arrangerar, såsom
Scenkonstbiennalen och Stolt scenkonst. Pipí cucú har även gjort den grafiska profilen för Scenkonstbiennalen.
Scensverige är en organisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens
utveckling och utöka de internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte samt
genom att sprida kunskap och information inom scenkonsten.