Folkoperan

Pr-konsult och redaktör för föreställningsprogram 2018-2021 Av Folkoperan har Pipí cucú anlitats som pr-konsult och programredaktör för produktionerna Förklädd Gud, Turandot, Satyagraha och Don Carlos.  Pipí cucú har även varit redaktör och skribent för verksamhetsberättelserna för 2022 och 2023

Kungliga Operan

Copywriter 2020 Pipí cucú anlitades för att skriva texter till 15 av produktionerna, samt inledande texter i säsongsprogrammet 20/21.

Nationalmuseum / Stockholm Graphics

Copywriter och produktionsledare för kampanjerna kring Nationalmuseums återöppnande 2017-2018 I ett tight team arbetade vi fram alla kampanjer inför och under Nationalmuseums återöppnande efter många års renovering. Invigningskampanjen var störst och satte stort avtryck på Stockholms stadsbild. Kampanjen Reopen vann ett guldägg.

Moderna Museet

Redaktör för Moderna Museets medlemstidning Bulletinen 2017-2019 Tre gånger per år kom Moderna Museets vänners matiga medlemstidning ut, och Johanna Seth var redaktör under tre år. Intervjuer med konstnärer, intendenter och experter blandades med aktuell information om kommande utställningar på Moderna Museet i Stockholm och Malmö. Formgivningen gjordes av byrån Banker Wessel.

The Body Shop

Redaktör och skribent för The Bodyshops medlemstidning Everybody 2012-2014 Fyra gånger per år kommer The Body Shops medlemsmagasin Everybody ut, fyllt med inspiration, kunskap om klimat, natur och hudvård. Johanna Seth var magasinets redaktör och skrev alla texter. Magasinet formgavs av byrån Nkel och gavs ut i Sverige och Danmark.

Scensverige

Pr- och kommunikationsansvarig 2017-2020 Pipí cucú ansvarade för såväl det strategiska som praktiska kommunikationsarbetet i den löpandeverksamheten, samt vid de många projekt organisationen arrangerar, såsomScenkonstbiennalen och Stolt scenkonst. Pipí cucú har även gjort den grafiska profilen för Scenkonstbiennalen.Scensverige är en organisation som verkar för att främja den svenska scenkonstensutveckling och utöka de internationella relationerna genom […]

Lumor

Pr- och kommunikationskonsult 2022- Scenkonstkompaniet Lumor anlitar Pipí cucú löpande för pr och kommunikation.

Lika Olika

PR- och kommunikationsansvarig 2015- Pipí cucú ansvarar för all pr och kommunikation gällande Lika Olika. Lika Olika är ett socialt utbildningsföretag som arbetar med human hållbarhet genom föreläsningar, workshops och utbildningsprocesser i beteendevetenskap. Kärnan är att stärka individer, grupper och organisationer att nå sin fulla potential och tillsammans fokusera på gemensamma mål, där olikheter är […]

Riksteatern

Pressansvarig och marknadsförare 2012-2022 Under tio år har Pipí cucú varit Riksteatern behjälplig med kommunikationsexpertis. Funktionerna har varierat beroende på behov, där pr-arbete och marknadsföring har varit störst. Som marknadsförare på Riksteatern ansvarar man för all kommersiell textproduktion, alla bilder, trailers och sidoaktivteter som rör teaterns många produktioner.